Baner Pity.pl

Upadłość konsumencka (2016 - 2017)

Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie, w którym ogłosił upadłość konsumencką naszej klientki. W przygotowanym przez zespół Ośrodka wniosku do sądu wykazaliśmy, że wnioskodawczyni spełnia warunki do stwierdzenia upadłości, gdyż  stała się niewypłacalna w związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej, co nastapiło z przyczyn przez nią niezawinionych.

Kobieta zgłosiła się z prośbą  o pomoc w październiku 2016 roku. Jej sytuacja życiowa była wtedy bardzo trudna. Samotnie wychowywała nastoletniego syna, na którego miała przyznane alimenty w kwocie 500 zł. Niska renta była zajęta przez komornika, narastało zadłużenie za niezapłacony czynsz, brakowało pieniędzy na comiesieczne opłaty i wydatki na bieżące potrzeby rodziny, niemożliwe było spłacanie długów – ich wysokość sięgała wówczas 80 000 zł. Kobieta cierpiała na na depresję, nie była w stanie poradzić sobie z tym, czego doświadczyła na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Zapewniliśmy jej pomoc prawną. Sporządziliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w którym szczegółowo opisaliśmy jej sytuację życiową.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach podzielił argumentację przedstawioną we wniosku o ogłoszenie upadłości. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 02.02. 2017 r., sygn. akt. X GU 600/16/3 Sąd wskazał, że miał na uwadze, iż w chwili zaciągania zobowiązań dłużniczka posiadała środki na spłatę zadłużenia, jej sytuacja materialna była stabilna. Od wielu lat posiadała stałe zatrudnienie, mogła liczyć na wsparcie finansowe rodziny oraz konkubenta. Problemy finansowe pojawiły się, gdy zaczęła poważnie chorować i straciła pracę, zdarzenia te zbiegły się w czasie z rozstaniem z partnerem życiowym i śmiercią rodziców, na których pomoc mogła wcześniej liczyć.

W ocenie Sądu ogłoszenie upadłości dłużniczki jest uzasadnione względami słuszności oraz humanitarnymi.

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kobieta ma szansę na uwolnienie się z długów i przezwyciężenie trudnej sytuiacji życiowej, w której nie ze swej winy się znalazła. Sporządziliśmy również pozew o podwyższenie alimentów. Zabiegamy o to, by jak najszybciej otrzymała lokal socjalny.  


 • pfron
 • Niedziela
 • weglosmyk
 • szip
 • praca
 • oblaci
 • ralus
 • denon
 • Ogicom
 • IPS
 • miasto
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • Google
 • dudkiewicz
 • renovabis
 • Non Profit
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • Przewodnik Katolicki
 • zthiu
 • pity2016
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC