Programy pomocowe PFRON

Jedną z form pomocy dla osób niepełnosprawnych oferowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są programy celowe. W niniejszym dziale omawiamy aktualnie realizowane programy. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej PFRON.


Podstawy prawne:

 1. Uchwała nr 91/2014 Zarządu PFRON z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: Procedur realizacji programu pn. "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnoosprawnych."
 2. Uchwała nr 7/2012 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 lipca 2012 r.w sprawie:zakończenia realizacji programu „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”
 3. Uchwała nr 2/2013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie "STUDENT II”.

Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • miasto
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • denon
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • pity
 • pfron
 • IPS
 • seminarium
 • prowincja
 • Ogicom
 • agora
 • praca
 • Przewodnik Katolicki
 • oblaci
Facebook