Studenckie stypendia unijne

Tak zwane stypednia unijne są przyznawane w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

Stypendium mogą uzyskać studenci pochodzący z tzw. obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie jest udzielane studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Stypendia dla studentów przekazywane są w formie finansowej lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez studenta, związanych z pobieraniem nauki.

W celu uzyskania stypendium student kontaktuje się z jednostkami organizacyjnymi powiatu.Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Ogicom
 • szip
 • izba lekarska
 • oblaci
 • adwokat ewa
 • pity2016
 • denon
 • miasto
 • Google
 • Niedziela
 • Non Profit
 • pfron
 • seminarium
 • weglosmyk
 • Przewodnik Katolicki
 • praca
 • IPS
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • dudkiewicz
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC