Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Twoje Prawa

Twoje Prawa to aktualizowany poradnik omawiający, przysługujące osobom niepełnosprawnym oraz znajdujacym się w trudnej sytuacji życiowej: ulgi, przywileje, uprawnienia, świadczenia i zwolnienia.

Zawarte w nim informacje odzwierciedlają stan prawny na dzień zaznaczony w dziale Aktualizacje.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o zmianach zamów newsletter.

Poniżej wyjaśniamy jak poruszać się po poradniku by znaleźć potrzebne informacje:

  1. Obecnie jesteś na głównej stronie Poradnika Twoje Prawa
  2. Z lewej strony widoczny jest pasek boczny zawierający tematyczny wykaz działów omawianych w poradniku
  3. Po wybraniu działu, którego tytuł Cię zainteresuje i kliknięciu w niego myszką, ukaże się wykaz tematów jakie w nim omawiamy
  4. Pełny przegląd działów wraz z poruszanymi w nich tematami znajdziesz w dziale Spis treści, który jest zamieszczony u samej góry bocznego paska.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik Twoje Prawa jest dostępny bezpłatnie dla każdej zainteresowanej osoby, w celach prywatnych i niekomercyjnych, na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.


Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie SPES. Ostatnia aktualizacja 01.01.2017 r.


facebook Obserwuj zmiany na Facebooku

1% Korzystających z naszego poradnika prosimy o udzielenie nam pomocy w utrzymaniu serwisu - można to zrobić przekazując 1% podatku


Dlaczego Twoje Prawa?

Publikując niniejszy informator o ulgach i uprawnieniach pragniemy udzielić wsparcia osobom niepełnosprawnym w skutecznym realizowaniu praw obywatelskich. Jesteśmy przekonani, że informowanie o przysługujących prawach, świadczeniach i usługach jest pierwszym i niezbędnym krokiem do wyrównywania szans.

Na bazie zadawanych nam przez naszych Klientów pytań, stworzyliśmy listę najczęściej poszukiwanych informacji i według nich dokonaliśmy przeglądu obowiązującego w naszym kraju prawa.

Nie jest naszym celem pełny i wyczerpujący opis poszczególnych zagadnień lecz raczej sygnalizowanie istniejących możliwości - zawsze w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszym zamiarem jest stałe uaktualnianie informatora. Zawarte w nim informacje odzwierciedlają stan prawny na dzień zaznaczony w dziale Aktualizacje.

Zależy nam na tym, by nasz informator był wolny od błędów. Prosimy o zgłaszanie nam dostrzeżonych pomyłek, a także przekazywanie krytycznych komentarzy i propozycji. Dziękujemy!


"Osoby niepełnosprawne powinny być beneficjantami wszystkich praw, które przysługują osobom pełnosprawnym. Nie ma zatem potrzeby deklarowania w szczególny sposób, że osobom niepełnosprawnym przysługują takie prawa człowieka, jak np. prawo do życia czy do pracy. Potwierdzenie w szczególnym akcie prawnym przysługiwania osobom niepełnosprawnym niektórych praw obywatelskich powszechnie obowiązujących może sugerować, że gdyby tego nie uczyniono, to osoby niepełnosprawne nie mogłyby z tych praw korzystać. Osoby niepełnosprawne mogą jednak w praktyce napotykać na trudności w korzystaniu z niektórych praw - w związku ze swoimi ograniczeniami. Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga zatem stworzenia mechanizmów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom. Mówiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej - po to, aby mogły w takim samym stopniu korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom". dr Piotr Przybysz, Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich