Baner Pity.pl


Procedura ubiegania się

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. By uzyskać rentę należy złożyć wniosek o to świadczenie w najbliższym miejsca zamieszkania oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do przygotowania wniosku, lecz wyłącznie za zgodą osoby, która stara się o rentę, jest zobowiązany pracodawca (zakład pracy). Powinien to uczynić na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych. Załącznikami do wniosku powinny być dokumenty uzasadniające prawo do renty i jej wysokości - głównie chodzi o dokumentację medyczną oraz dokumenty potwierdzające staż pracy i inne okresy nieskładkowe.

Wniosek o ustalenie prawa do renty może również złożyć sam zainteresowany. W przygotowaniu wniosku udzielają pomocy pracownicy socjalni miejskich ośrodków pomocy społecznej (lub powiatowych centrów pomocy rodzinie).

W toku ubiegania się o rentę osoba zainteresowana ma obowiązek osobistego stawienia się i poddania się wskazanym badaniom.

Osoba wezwana może złożyć pisemny wniosek z prośbą o zwrot kosztów podróży, przedstawiając bilety lub rachunki. Jeżeli stan zdrowia osoby wezwanej wymaga opieki innej osoby ZUS może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przejazdu opiekuna. Zgoda – również na wniosek osoby wezwanej - powinna być uzyskana wcześniej, przed wyjazdem z osobą towarzyszącą na badanie.

W przypadku, gdy osobiste stawiennictwo mogłoby narazić osobę badaną na pogorszenie stanu zdrowia badanie może się odbyć w miejscu pobytu osoby chorej.

Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • weglosmyk
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • seminarium
 • Non Profit
 • zthiu
 • Google
 • pfron
 • IPS
 • praca
 • Niedziela
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • denon
 • ralus
 • pity2016
 • prowincja
 • Przewodnik Katolicki
 • miasto
 • dudkiewicz
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC