Świadczenia zdrowotne

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych dla korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (osoby zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez pomoc społeczną) przysługuje osobom, które:

 • pobierają zasiłek stały
 • osobom bezdomnym objętym indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają te osoby ośrodki pomocy społecznej. Świadczenia zdrowotne przysługują również osobom, które są członkami rodziny (w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym) osób otrzymujących wyżej wymienione świadczenia z pomocy społecznej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane są przez ośrodki pomocy społecznej również dzieci - na wniosek opiekunów lub z własnej inicjatywy - nieprzebywające w specjalnych placówkach i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy, przekaż kilkuzłotową darowiznę dla ciężko chorych dzieci, którym nasze Stowarzyszenie funduje stypendia. Jeśli w poradniku brakuje ważnych Twoim zdaniem informacji lub nie są one dla Ciebie zrozumiałe poinformuj nas o tym. Wszystkie uwagi czytamy i staramy się uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • ralus
 • Do Rzeczy
 • denon
 • renovabis
 • pfron
 • Ogicom
 • szip
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • zthiu
 • pity2016
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • dudkiewicz
 • IPS
 • prowincja
 • miasto
 • Niedziela
 • Google
 • Przewodnik Katolicki
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
 • praca
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC