Odliczenia od dochodu

Odliczenia od dochodu

W celu ograniczenia wysokości podatku, jeszcze przed jego obliczeniem, możemy odliczyć od podstawy obliczania podatku (czyli od dochodu) wydatki ustalone ustawą. Są to między innymi kwoty:

 1. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne

 2. darowizn na cele pożytku publicznego - dokonywanych na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego),

 3. darowizn na cele kultu religijnego - w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego),

 4. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych powyżej w pkt. 2 i 3 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.Copyright © 1999 - 2015 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Ostatnia aktualizacja: 2015-01-07.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu www.spes.org.pl nie może być rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, modyfikowany lub reprodukowany, w tym także zamieszczany w Internecie - bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie) - bez pisemnej zgody Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Poradnik "Twoje Prawa" jest udostępniany osobom fizycznym na zasadach określonych szczegółowo w Warunkach korzystania z serwisu.

 • pfron
 • seminarium
 • Przewodnik Katolicki
 • denon
 • praca
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • miasto
 • pity
 • Non Profit
 • oblaci
 • Google
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • agora
 • Ogicom
 • Niedziela
Facebook