Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
  • Jak pomogliśmy 17-letniej mamie? 2019-10-24

    Jak pomogliśmy 17-letniej mamie?

    Dzięki  pomocy Ośrodka Poradnictwa SPES młoda mama otrzymała becikowe. Zaskarżyliśmy decyzje urzędników, którzy odmówili jej tej jednorazowej zapomogi, bo nie spełniła jednego z kryteriów – nie była pod opieką lekarza co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Wykazaliśmy brak jej winy. Jest prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
2019-10-17

Stepan z Ukrainy stypendystą SPES

Iryna i Andrii przyjechali do Polski po ratunek dla swojego dziecka, które jest w ciężkim stanie klinicznym. Znaleźli ośrodek rehabilitacyjny, w którym są odpowiedni specjaliści. Jednak w polskim prawie natrafili na lukę, która pozbawia ich środków do życia. Przyjęliśmy rodzinę z Ukrainy do Programu Pomocy Dzieciom SPES.

2019-10-16

Zaskarżą uchwałę mieszkaniową

Będzie skarga na przepisy, dotyczące zasad wynajmowania lokali, będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Katowice. Wojewoda Śląski, po zapoznaniu się z argumentami SPES, ocenił, że są przesłanki do zakwestionowania legalności uchwały i zaskarżenia jej w całości do WSA.

Blog

Terminarz

23 lis
Koszutka Wspólnota

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin...