Stowarzyszenie SPES
  • Ochrona macierzyństwa: korzystny wyrok WSA dzięki Stowarzyszeniu SPES 2024-05-22

    Ochrona macierzyństwa: korzystny wyrok WSA dzięki Stowarzyszeniu SPES

    Julii odmówiono dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka jak i jednorazowej zapomogi z tego tytułu. Dlaczego? Zdaniem organów, Julia w związku z ciążą zbyt późno zgłosiła się do lekarza, by móc uzyskać te świadczenia. W skargach do wojewódzkiego sądu administracyjnego wykazaliśmy, że organy obu instancji się mylą – i  sąd zgodził się z naszą argumentacją.

2024-04-02

Stypendium SPES dla Wiktora

Wiktor urodził się z Zespołem Treachera Collinsa, który prowadzi do deformacji w obrębie twarzy i głowy. Choruje również na rozszczep podniebienia, obustronny niedosłuch. Oddycha przez rurkę tracheostomijną. Z tą samą wadą zmagają się dwie siostry Mia i Amelia oraz mama Patrycja. Przyjęliśmy rodzinę do Programu Pomocy Dzieciom oraz przyznaliśmy comiesięczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

2024-03-27

Gry i palmy wielkanocne

W sobotę tuż przed Niedzielą Palmową zorganizowaliśmy wspólne tworzenie palm podczas Wspólnoty Spotkań Stowarzyszenia SPES. Ważnym punktem programu były także gry integracyjne, gdyż to właśnie one pozwalają nam bliżej się poznać i wyzwalają super emocje, uśmiech i radość. Tworzymy przyjazną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców oraz wolontariuszy.

Blog

Pity 2023

Baner systemu enova