• Kolejny sukces w WSA w sprawie zwrotu świadczeń opiekuńczych 2024-06-12

  Kolejny sukces w WSA w sprawie zwrotu świadczeń opiekuńczych

  Dzięki działaniom zespołu Ośrodka Poradnictwa Stowarzyszenia SPES, wojewódzki sąd administracyjny uchylił decyzje organów obu instancji w sprawie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie ponad 12 tys. zł. Pobrane przez Annę świadczenie nie powinno być uznane za nienależnie pobrane - mieliśmy rację.

2024-05-22

Ochrona macierzyństwa: korzystne wyroki WSA dzięki SPES

Julii odmówiono dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka jak i jednorazowej zapomogi z tego tytułu. Dlaczego? Zdaniem organów, Julia w związku z ciążą zbyt późno zgłosiła się do lekarza, by móc uzyskać te świadczenia. W skargach do wojewódzkiego sądu administracyjnego wykazaliśmy, że organy obu instancji się mylą – i sąd zgodził się z naszą argumentacją.

2024-04-24

Sukces! WSA uchylił decyzje w sprawie zwrotu zasiłku

Dzięki działaniom zespołu Ośrodka Poradnictwa Stowarzyszenia SPES, wojewódzki sąd administracyjny uchylił decyzje organów obu instancji w sprawie o zwrot zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pobierała Anna opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością. Zdaniem ośrodka pomocy społecznej, Anna nienależnie pobierała zasiłek przez pół roku. Zakwestionowaliśmy to.

Blog

Pity 2023

Baner systemu enova

 • Google
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • IPS
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • renovabis
 • NIW
 • szip
 • ralus
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • fio
 • izba lekarska
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC