• Seweryn rozpoczął pierwszą praktykę zawodową 2024-06-20

  Seweryn rozpoczął pierwszą praktykę zawodową

  Seweryn od wielu lat jest uczestnikiem Ośrodka Terapii SPES jako osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki rehabilitacji rozwinął umiejętności zawodowe i społeczne. Produkuje budki lęgowe, podpałkę, asystuje stolarzowi przy cięciu desek, pełni rolę gońca. Od kilku tygodni jest też na swojej pierwszej praktyce zawodowej. Współpracuje z zespołem Twórczej Myjni. Terapia w Ośrodku SPES przynosi owoce.

2024-06-12

Kolejny sukces w WSA w sprawie zwrotu świadczeń opiekuńczych

Dzięki działaniom zespołu Ośrodka Poradnictwa Stowarzyszenia SPES, wojewódzki sąd administracyjny uchylił decyzje organów obu instancji w sprawie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie ponad 12 tys. zł. Mamy korzystny wyrok. Pobrane przez Annę świadczenie nie powinno być uznane za nienależnie pobrane - mieliśmy rację.

2024-05-22

Ochrona macierzyństwa: korzystne wyroki WSA dzięki SPES

Julii odmówiono dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka jak i jednorazowej zapomogi z tego tytułu. Dlaczego? Zdaniem organów, Julia w związku z ciążą zbyt późno zgłosiła się do lekarza, by móc uzyskać te świadczenia. W skargach do wojewódzkiego sądu administracyjnego wykazaliśmy, że organy obu instancji się mylą – i sąd zgodził się z naszą argumentacją.

Blog

Pity 2023

Baner systemu enova

 • NIW
 • fio
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • Do Rzeczy
 • weglosmyk
 • renovabis
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • prowincja
 • seminarium
 • zthiu
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC