Współpraca

ips logo

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne jest twórcą programu PITy IPS dla usługowego rozliczania podatku. Program umożliwia przekazanie nam 1,5% podatku. 

logo fundacji nasza szkoła

Fundacja NASZA SZKOŁAnasz partner w pozyskaniu 1,5% dla OPP, współpracując z Przedsiębiorstwem Informatycznym IPS jest producentem programu PITy 2022 Asystent. Jest to znany od lat, najlepszy program nieodpłatny dla użytkowników indywidualnych, rozliczających własne zeznania podatkowe lub bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom. Program umożliwia przekazanie nam 1,5% podatku.

towarzystwa biznesowe

Towarzystwa Biznesowe S.A. to organizacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców, dla których ważne są wartości, biznes i networking. Stowarzyszenie jest e-członkiem Towarzystw. Maciej Gnyszka, założyciel i prezes Towarzystw, sprawuje patronat nad Programem Pomocy Dzieciom.

logo Narodowego Instytutu Wolności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zadanie publiczne pod tytułem: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego — rzecznictwo praw i poradnictwo realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Stowarzyszenia SPES, jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

christianitas

Christianitas kwartalnik poświęcony analizom religijnym, społecznym i cywilizacyjnym z perspektywy duchowości i dziedzictwa łacińskiej tradycji liturgicznej Kościoła katolickiego. Paweł Milcarek, redaktor naczelny,  sprawuje patronat nad Programem Pomocy Dzieciom.

lasy państwowe

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną. Wspierają nas doradztwem w zakresie produkcji budek lęgowych oraz są ich regularnym nabywcą, zwłaszcza Nadleśnictwo Katowice. 

centrum handlowe 3 stawy

Centrum Handlowe 3 Stawy jest organizatorem ekologicznej akcji Ptaszkowe Love, realizowanej przez Grupę PRC Holding Sp. z o.o. Stowarzyszenie SPES było partnerem akcji w latach 2018-2020. Akcja umożliwiła nam integrację osób z niepełnosprawnością, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, poprzez ich udział w roli instruktorów montażu budek lęgowych dla ptaków.

logo szip Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych od 2011 roku zapewnia bezpłatną profesjonalną pomoc prawną klientom Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego. Kancelaria prowadzi pro bono sprawy osób niezamożnych, znajdujących się w szczególnie trudnej, krytycznej sytuacji życiowej, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub z innych powodów wymagają w postępowaniu sądowym zaangażowania adwokata lub radcy prawnego. 
logo Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach - jego alumni od roku 1986 służą nam pomocą jako wolontariusze, uczestnicząc w sobotnich Wspólnotach Spotkań oraz jeżdżąc na obozy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
logo Zakon Braci Mniejszych - Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakon Braci Mniejszych - Prowincja Wniebowzięcia NMP Ojcowie Franciszkanie udostępniają budynek domu katechetycznego w Katowicach-Panewnikach (przy parafii Św. Antoniego) na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej.
logo Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Prowincja Polska Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Parafia OO.Oblatów w Katowicach - Koszutce. W tym miejscu wszystko się dla nas zaczęło. Od połowy lat 80-tych Ojcowie Oblaci udostępniają bezpłatnie pomieszczenia domu katechetycznego naszej Wspólnocie Spotkań. Tu również swoją pierwszą siedzibę miało Stowarzyszenie SPES.
logo pfron Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - ze środków PFRON uzyskujemy ustawową dotację dla naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
logo techsoup Fundacja TechSoup – prowadzi program „Technologie Non-Profit”, dzięki któremu nasze Stowarzyszenie zakupuje oprogramowanie komputerowe po bardzo atrakcyjnych niskich cenach.
logo praca.pl

Ogólnopolski Portal Praca.pl należy do ścisłej czołówki portali dedykowanych rynkowi pracy w kraju. Z dużym zaangażowaniem pomaga pracodawcom znaleźć kompetentnych pracowników, a kandydatom dotrzeć do wymarzonych ofert pracy.

Praca.pl to nie tylko internetowa giełda pracy. Portal pełni również rolę aktywnego medium. Dzięki grupie ekspertów dedykowanych do analizy rynku pracy, na bieżąco reaguje na ciągłe zmiany na nim zachodzące. Korzystając z nabytej wiedzy i doświadczenia współkształtuje polski rynek pracy wprowadzając wzorce, będące standardem w krajach o już ukształtowanych mechanizmach zatrudnienia.

logo gość niedzielny Gość Niedzielny od 2012 r. do nadal sprawuje Patronat nad Programem Pomocy Dzieciom skierowanym do ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.
logo do rzeczy Tygodnik Lisickiego Do Rzeczy sprawuje Patronat medialny nad Programem Pomocy Dzieciom od 2013 r. do nadal. 
W ramach Patronatu zostały zamieszczone na stronie internetowej i Facebookowej Tygodnika ogłoszenia o prowadzonej przez Stowarzyszenie zbiórce na fundusz pomocy stypendialnej oraz o naborze wniosków do kolejnej edycji Programu. Są także regularnie publikowane artykuły o stypendystach SPES.  
google logo

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES jest beneficjentem programu Google Ad Grants. Program Google Ad Grants wspiera zarejestrowane organizacje non-profit realizujące bliską Google filozofię służby społecznej na rzecz rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki. Google Ad Grants to program oferujący bezpłatne reklamy internetowe organizacjom non-profit za pośrednictwem Google AdWords.

logo microsoft Microsoft wspiera SPES dzięki dostarczaniu oprogramowania na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Udostępnia również bezpłatnie usługi w chmurze.
logo ewa brodzińska-nowak kancelaria adwokacka Kancelaria Adwokacka, adwokat Ewa Brodzińska - Nowak - od 2012 roku zapewnia bezpłatną profesjonalną pomoc prawną klientom Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego. Kancelaria prowadzi pro bono sprawy osób niezamożnych, znajdujących się w szczególnie trudnej, krytycznej sytuacji życiowej, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub z innych powodów wymagają w postępowaniu sądowym zaangażowania adwokata. 
logo śląska izba lekarska Śląska Izba Lekarska - od wielu lat przekazuje corocznie darowiznę na statutową działalność Stowarzyszenia SPES
logo renovabis Renovabis - niemiecka katolicka organizacja charytatywna w roku 2016 udzieliła dofinansowania do remontu i adaptacji budynku mieszkalnego przeznaczonego dla Wspólnoty Św. Józefa. W Domu schronienie znajdą osoby z niepełnosprawnością intelektualną osamotnione po śmierci rodziców.

Wojewoda Śląski – dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Poradnictwo specjalistyczne realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

 • Non Profit
 • oblaci
 • ralus
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • renovabis
 • zthiu
 • NIW
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
 • szip
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • adwokat ewa
 • fio
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • Google
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC