Współpraca

ips logo IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne jest twórcą programu PITy jak również najnowszego programu do rozliczeń Asystent PIT. Jest to znany od lat, najlepszy program nieodpłatny dla użytkowników indywidualnych, rozliczających własne zeznania podatkowe lub bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom. Program umożliwia przekazanie nam 1% podatku.
logo fundacji nasza szkoła Fundacja NASZA SZKOŁA - partner w pozyskaniu 1%. Współpracując z Przedsiębiorstwem Informatycznym IPS ułatwia nam pozyskanie 1% podatku. 
loga PROO i NIW

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zadanie publiczne pod tytułem: Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia SPES z uwzględnieniem obszaru rzecznictwa praw i edukacji obywatelskiej jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

logo fio

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zadanie publiczne pod tytułem: Rzecznictwo praw realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dotacja z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 -2020.

logo szip Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych od 2011 roku zapewnia bezpłatną profesjonalną pomoc prawną klientom Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego. Kancelaria prowadzi pro bono sprawy osób niezamożnych, znajdujących się w szczególnie trudnej, krytycznej sytuacji życiowej, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub z innych powodów wymagają w postępowaniu sądowym zaangażowania adwokata lub radcy prawnego. 
logo Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach - jego alumni od roku 1986 służą nam pomocą jako wolontariusze, uczestnicząc w sobotnich Wspólnotach Spotkań oraz jeżdżąc na obozy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
logo Zakon Braci Mniejszych - Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakon Braci Mniejszych - Prowincja Wniebowzięcia NMP Ojcowie Franciszkanie udostępniają budynek domu katechetycznego w Katowicach-Panewnikach (przy parafii Św. Antoniego) na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej.
logo Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Prowincja Polska Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Parafia OO.Oblatów w Katowicach - Koszutce. W tym miejscu wszystko się dla nas zaczęło. Od połowy lat 80-tych Ojcowie Oblaci udostępniają bezpłatnie pomieszczenia domu katechetycznego naszej Wspólnocie Spotkań. Tu również swoją pierwszą siedzibę miało Stowarzyszenie SPES.
logo pfron Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - ze środków PFRON uzyskujemy ustawową dotację dla naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dofinansowanie do Programu Edukacji Obywatelskiej na publikowanie poradnika „Twoje Prawa” o świadczeniach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w okresie od 16.09.2019 r. do 31.03.2020 r.
logo miasta katowic Miasto Katowice - udziela dofinansowania na działalność naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego
logo wojewoda śląski Śląski Urząd Wojewódzki - udziela dofinansowania na działalność naszego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego
logo ministerstwo rodziny Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - udzieliło dotacji z przeznaczeniem na Wspólnoty Spotkań, Klub Integracyjny oraz letni obóz terapeutyczny w ramach programu pod nazwą Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018
logo techsoup Fundacja TechSoup – prowadzi program „Technologie Non-Profit”, dzięki któremu nasze Stowarzyszenie zakupuje oprogramowanie komputerowe po bardzo atrakcyjnych niskich cenach.
logo praca.pl

Ogólnopolski Portal Praca.pl należy do ścisłej czołówki portali dedykowanych rynkowi pracy w kraju. Z dużym zaangażowaniem pomaga pracodawcom znaleźć kompetentnych pracowników, a kandydatom dotrzeć do wymarzonych ofert pracy.

Praca.pl to nie tylko internetowa giełda pracy. Portal pełni również rolę aktywnego medium. Dzięki grupie ekspertów dedykowanych do analizy rynku pracy, na bieżąco reaguje na ciągłe zmiany na nim zachodzące. Korzystając z nabytej wiedzy i doświadczenia współkształtuje polski rynek pracy wprowadzając wzorce, będące standardem w krajach o już ukształtowanych mechanizmach zatrudnienia.

logo gość niedzielny Gość Niedzielny od 2012 r. do nadal sprawuje Patronat nad Programem Pomocy Dzieciom skierowanym do ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. W ramach Patronatu Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny opublikował 6 artykułów opisujących historię naszych rodzin. Zamieszczał również na stronie internetowej informacje o naborze wniosków do programu. W grudniu 2013 r. w ramach Rorat „uBoga droga” przygotowanych przez Gościa Niedzielnego były zbierane monety groszowe z których część wskazana przez proboszcza danej parafii została przekazana za pośrednictwem fundacji Gościa Niedzielnego na konto Programu Pomocy Dzieciom. W Roratach wzięła udział prawie połowa parafii katolickich z terenu całej Polski.  Z zebranych ofiar na konto Programu wpłynęła kwota ponad 130.000 zł. 
logo do rzeczy Tygodnik Lisickiego Do Rzeczy sprawuje Patronat medialny nad Programem Pomocy Dzieciom od 2013 r. do nadal. 
W ramach Patronatu zostały zamieszczone na stronie internetowej i Facebookowej Tygodnika ogłoszenia o prowadzonej przez Stowarzyszenie zbiórce na fundusz pomocy stypendialnej oraz o naborze wniosków do kolejnej edycji Programu. Został również opublikowany artykuł zawierający m.in. historię dwóch rodzin objętych pomocą Stowarzyszenia SPES. 
logo niedziela Tygodnik Katolicki Niedziela Patronat nad Programem Pomocy Dzieciom sprawuje od 2013 r. do nadal. W ramach Patronatu zostały opublikowane informacje dotyczące realizowanego przez Stowarzyszenie SPES Programu wraz z podaniem numeru konta oraz ogłoszenie o naborze wniosków do kolejnej edycji Programu.  
logo przewodnik katolicki Przewodnik Katolicki objął Patronat nad Programem w 2013 r. i sprawuje go do nadal. Na swojej stronie internetowej w dziale Patronaty i akcje opublikował informacje o Programie wraz z terminem rekrutacji wniosków do kolejnej edycji Programu.
google logo

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants. Program Google Ad Grants wspiera zarejestrowane organizacje non-profit realizujące bliską Google filozofię służby społecznej na rzecz rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki. Google Ad Grants to program oferujący bezpłatne reklamy internetowe organizacjom non-profit za pośrednictwem Google AdWords.

logo microsoft Microsoft wspiera SPES dzięki dostarczaniu oprogramowania na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Udostępnia również bezpłatnie usługi w chmurze.
   
logo denon.pl Deon.pl –  w grudniu 2014 r. objął Patronat nad Programem Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym. W dziale Patronaty na swojej stronie publikuje informację o Programie i możliwości wsparcia funduszu stypendialnego. 
logo ewa brodzińska-nowak kancelaria adwokacka Kancelaria Adwokacka, adwokat Ewa Brodzińska - Nowak - od 2012 roku zapewnia bezpłatną profesjonalną pomoc prawną klientom Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego. Kancelaria prowadzi pro bono sprawy osób niezamożnych, znajdujących się w szczególnie trudnej, krytycznej sytuacji życiowej, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub z innych powodów wymagają w postępowaniu sądowym zaangażowania adwokata. 
logo kancelaria radcy prawnego dudkiewicz Kancelaria Radcy Prawnego, Marcin Dutkiewicz - od 2012 roku zapewnia bezpłatną profesjonalną pomoc prawną klientom Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego. Kancelaria prowadzi pro bono sprawy osób niezamożnych, znajdujących się w szczególnie trudnej, krytycznej sytuacji życiowej, które ze względu na niepełnosprawność, wiek lub z innych powodów wymagają w postępowaniu sądowym zaangażowania radcy prawnego. 
logo śląska izba lekarska Śląska Izba Lekarska - od wielu lat przekazuje corocznie darowiznę na statutową działalność Stowarzyszenia SPES
logo rallus usługi przyrodnicze Rallus, usługi przyrodnicze od kilku lat współpracuje z naszym Warsztatem Terapii Zajęciowej. Właściciel firmy - ornitolog nieodpłatnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz fachową radą i pomocą w kwestiach związanych z produkcją budek lęgowych dla ptaków wykonywanych przez uczestników Warsztatu.
logo renovabis Renovabis - niemiecka katolicka organizacja charytatywna w roku 2016 udzieliła dofinansowania do remontu i adaptacji budynku mieszkalnego przeznaczonego dla Wspólnoty Św. Józefa. W Domu schronienie znajdą osoby z niepełnosprawnością intelektualną osamotnione po śmierci rodziców.
logo węglo smyk Węglo Smyk sp. z o.o.od wielu lat przekazuje corocznie darowiznę na statutową działalność Stowarzyszenia SPES
logo zthiu Zakład Transportu Handlu i Usług sp. z o.o. od wielu lat przekazuje corocznie darowiznę na statutową działalność Stowarzyszenia SPES


Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • prowincja
 • miasto
 • asystentpit
 • Google
 • weglosmyk
 • niw
 • zthiu
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • oblaci
 • szip
 • IPS
 • dudkiewicz
 • izba lekarska
 • pfron
 • fio
 • Niedziela
 • adwokat ewa
 • denon
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • pity2016
 • praca
 • Non Profit
 • Przewodnik Katolicki
 • seminarium
 • pooooo
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC