Kalendarium

1986

Działalność rozpoczynaliśmy jako grupa nieformalna, w czasie gdy rejestracja niezależnych organizacji nie była możliwa. W roku 1986, przy parafii Ojców Oblatów na katowickiej Koszutce, powstała Wspólnota Spotkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin. Inicjatorami powołania Wspólnoty Spotkań byli katolicy świeccy, członkowie Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach, organizujący pomoc charytatywną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

1990

Po przełomie roku 1989, gdy Sejm RP uchwala nowe prawo o stowarzyszeniach, rejestrujemy Stowarzyszenie SPES w Sądzie Rejonowym w Katowicach - jest grudzień 1990 roku.

1993

Uzyskujemy w trybie konkursowym pierwszą w naszej historii dotację funduszu pomocowego Unii Europejskiej

1994

W oparciu o grant Ambasady USA w Warszawie oraz dotację Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uruchamiamy Komitet Obrony Praw Osób Niepełnosprawnych - placówkę świadczącą bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne oraz realizującą rzecznictwo praw środowiska osób niepełnosprawnych

1996

Podejmujemy pierwsze czynności prawne i procesowe w ramach Programu Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej

1996 - 1997

Realizujemy na terenie aglomeracji katowickiej program edukacji społecznej, którego celem było kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych

1999

Po kilku latach starań, w styczniu 1999 roku, rozpoczyna pracę Warsztat Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera omi - placówka terapii i rehabilitacji dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia.

1999

W listopadzie rusza Program Edukacji Obywatelskiej - aktualizowany internetowy poradnik o świadczeniach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych

2001

Publikujemy raport z finansowanych przez Rząd USA badań poświęconych problemom niepełnosprawnych mieszkańców Katowic.

2003

Nasz Ośrodek Pomocy Kryzysowej uzyskuje certyfikat "Firma Przyjazna Klientowi" potwierdzający profesjonalną obsługę klientów.

2010

Powstaje Wspólnota Św. Józefa - dom rodzinny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających opieki po śmierci swych rodziców.

2012

Arcybiskup Metropolita Katowicki zatwierdza Statut Stowarzyszenia SPES, które uzyskuje tym samym status prywatnego stowarzyszenia wiernych i osobowość prawną kościelną.

Rozpoczynamy tworzenie Programu Pomocy Dzieciom - programu stałej pomocy stypendialnej dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

2013

Otrzymujemy Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”.

2016 

Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nominuje Stowarzyszenie SPES do Nagrody TOTUS 2016 za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, będącą świadectwem chrześcijańskiego ideału miłości bliźniego.

 • NIW
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • Google
 • IPS
 • ralus
 • izba lekarska
 • fio
 • renovabis
 • weglosmyk
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC