Zespół

Joanna Mazurek

Prezes zarządu, zastępca dyrektora programów, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. W zespole Ośrodka Pomocy Kryzysowej doradca ds. rodzinnych. Absolwentka Politechniki Śląskiej oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (oligofrenopedagogika). Od roku 1994 wolontariusz, od roku 1997 odpowiedzialny Wspólnoty Spotkań Koszutka. W latach 1999 - 2009 kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. Jako fundraiser, pozyskuje fundusze, opiekuje się darczyńcami i szuka nowych sprzymierzeńców SPES. Odbyła szkolenie podstawowe w stosowaniu terapii krótkoterminowej (SFBT) w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, szkolenie TSK w Centrum Komunikacji Gordona. Posiada certyfikat trenera w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie). W 2016 roku odbyła warsztaty Fundraising - sztuka budowy relacji z Darczyńcami i promocja aukcji dobroczynnych prowadzone przez Gnyszka Fundraising Advisors. Była zaangażowana w posługę w Domu Św. Józefa.

Hanna Piela

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. W Stowarzyszeniu odpowiedzialna za księgowość. Pełni funkcję członka zarządu. Od roku 2012 wolontariusz i odpowiedzialna za Wspólnotę Spotkań Załęże. Wielokrotnie uczestniczyła w obozach organizowanych przez Stowarzyszenie. Była koordynatorem Wspólnoty Spotkań Koszutka oraz angażowała się wraz z rodziną w posługę w Domu Św. Józefa. 

Roman Piela

Zastępca kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wolontariusz Wspólnoty Spotkań Koszutka. Ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, terapia zajęciowa z psychomotoryką na Uniwersytecie Dolnośląskim we WrocławiuW zespole SPES od 2012 roku. Pełni także rolę wsparcia technicznego zwłaszcza przy remontach placówek. Był zaangażowany wraz z rodziną w posługę w Domu Św. Józefa.

Monika Pinkowska-Nowak

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (filologia rosyjska), Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka (pedagogika), rocznego kursu Akademia Dziennikarstwa na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Joanneum w Warszawie. Odbyła szkolenie podstawowe w stosowaniu terapii krótkoterminowej (SFBT) w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Od roku 1997 wolontariusz Wspólnoty Spotkań Koszutka. Od 2010 roku opiekun prawny jednej z podopiecznych Stowarzyszenia. Socjusz Domu Św. Józefa do 2022 roku. Do 2021 była koordynatorem letnich obozów oraz wolontariatu. Koordynator medialny oraz twórca treści na stronę internetową Stowarzyszenia oraz do mediów społecznościowych.

Beata Sikora 

Od roku 1987 wolontariusz Wspólnoty Spotkań Koszutka, uczestnik letnich i zimowych obozów. Członek Stowarzyszenia SPES. Od 2015 roku rehabilitant w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Prowadzi także własny gabinet. Specjalizuje się w terapii neurorozwojowej dzieci oraz w rehabilitacji neurologicznej młodzieży i dorosłych z problemami powstałymi na tle neurologicznym i ortopedycznym. W rehabilitacji stosuję głównie metody neurorozwojowe: Vaclava Vojty oraz DNS (Dynamiczna Stabilizacja Nerwowo - Mięśniowa). Od 2010 roku była zaangażowana wraz z rodziną w posługę w Domu Św. Józefa. Obecnie koordynator ds. medycznych i rehabilitant w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 

Grzegorz Sikora

Dyrektor programów, zastępca prezesa zarządu. Psycholog i pedagog. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od roku 1987 wolontariusz Wspólnoty Spotkań Koszutka, odpowiedzialny za Wspólnotę od roku 1989. W roku 1990 był inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia SPES oraz jego kolejnych jednostek organizacyjnych i programów. Odbył szkolenie podstawowe i zaawansowane w stosowaniu terapii krótkoterminowej (SFBT) w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz ukończył Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest opiekunem prawnym dwóch mieszkańców Domu Św. Józefa: Jacka i Marcina. 

Ewa Szwarczuk

Adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Stowarzyszeniu SPES od roku 2004 udziela konsultacji prawnych klientom Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego. Wraz z zespołem Ośrodka realizuje działania rzecznicze i strażnicze, poradnictwo i e-poradnictwo, redaguje artykuły eksperckie w zakresie ochrony praw obywatelskich i socjalnych osób najuboższych. 

 

Komisja Rewizyjna

Anna Klimza - Masłowska

Pełni nieodpłatnie funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Lekarz medycyny. W latach 1987 - 1994 była socjuszem Wspólnoty Spotkań Koszutka. Była zaangażowana w posługę w Domu Św. Józefa. 

Piotr Zięba

Pełni nieodpłatnie funkcję zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej. Absolwent Politechniki Śląskiej. Menedżer i właściciel firmy prywatnej.

Sławomir Gwioździk

Pełni nieodpłatnie funkcję sekretarza komisji rewizyjnej. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Menedżer w międzynarodowej instytucji finansowej.

Krystyna Wierzba

Pełni nieodpłatnie funkcję członka komisji rewizyjnej. Inżynier górnictwa. Od wielu lat pracownik KWK "Wujek". Wraz z niepełnosprawnym synem Tomaszem jest uczestnikiem Wspólnoty Spotkań Koszutka od momentu jej powstania.

Bogna Latos

Pełni nieodpłatnie funkcję członka komisji rewizyjnej. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, farmaceuta. Od 1989 roku jako socjusz jest członkiem Wspólnoty Spotkań Koszutka.

Genowefa Sikora

Honorowy Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. W roku 1957 ukończyła Szkołę Pielęgniarstwa Neuropsychiatrycznego w Międzyrzeczu-Obrzycach. W latach 1957 - 1982 pracowała na Oddziale Neurologicznym Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od roku 1958 jako pielęgniarka oddziałowa.

Od roku 1954 aktywnie działała w Polskim Czerwonym Krzyżu organizując drużyny sanitarne i kursy PCK. Ponadto prowadziła nabór krwiodawców do ośrodków na terenie całego Śląska, sama była czynnym krwiodawcą. Od roku 1957 do momentu rozwiązania aktywnie działała w Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym. Jako kolejno: starsza pielęgniarka, instruktor i inspektor Wojewódzkiej Poradni Leczenia Odwykowego w Katowicach, realizowała terapię dla osób uzależnionych oraz szkolenia na rzecz personelu lokalnych poradni leczenia odwykowego w województwie śląskim. Aktywnie wspierała rozwój ruchu abstynenckiego. Za działalność z tego okresu odznaczona Złotą Odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego oraz Honorową Odznaką Za Zasługi w Ruchu Przeciwalkoholowym.

W połowie lat osiemdziesiątych zaangażowała się w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) w Katowicach. Od roku 1986, wspólnie z grupą członków Sekcji Służby Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach, animowała działalność nieformalnej grupy (funkcjonującej początkowo pod nazwą "grupy muminkowej" a obecnie Wspólnoty Spotkań) wspierającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków ich rodzin. Powstała ona na terenie parafii Ojców Oblatów w Katowicach - Koszutce, z inicjatywy dr Marii Klimowicz oraz dzięki życzliwemu wsparciu miejscowego proboszcza, Ojca Henryka Tomysa OMI.

W roku 1990 w kontynuacji i rozwinięciu działalności Wspólnoty Spotkań Koszutka, powstaje Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Genowefa Sikora stała się pierwszym prezesem i pełniła nieodpłatnie tę funkcję do roku 2008, niezwykle ofiarnie i aktywnie wspierając rozwój Stowarzyszenia SPES, jego kolejnych jednostek organizacyjnych i programów.

Przeczytaj artykuł na stronie Wikipedii: Genowefa Sikora

 • NIW
 • fio
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • weglosmyk
 • szip
 • IPS
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • Google
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC