Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Oferta pomocy

Prowadzimy wszechstronną  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w podeszłym wieku, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Proponujemy bezpłatną i profesjonalną pomoc, wsparcie pracowników i wolontariuszy. 

Zobacz jak możemy Ci pomóc!

wspólnoty spotkań
ośrodek poradnictwa
program pomocy dzieciom