Poradnictwo obywatelskie i socjalne

Udzielamy bezpłatnych porad obywatelskich i socjalnych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom w kryzysie socjalnym, w podeszłym wieku, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  

W Ośrodku Poradnictwa towarzyszymy w uzyskaniu dostępu do świadczeń socjalnych. Poradnictwo świadczymy w dwóch formach: 

 • elektronicznej (kontakt na adres poczty elektronicznej: eporady@spes.org.pl),
 • w kontakcie osobistym na terenie naszej siedziby w Katowicach przy ul. Kościuszki 46 w środy i czwartki w godzinach od 10.00 do 16.00 (nie trzeba ustalać wcześniej terminu spotkania).  W dniu 23 marca 2023 r. - czwartek - Ośrodek Poradnictwa będzie czynny w godzinach od 12.00 do 16.00.

Złożenie wniosku o pomoc, zarejestrowanie wniosku w naszym systemie porad online czy też spotkanie z doradcą w Ośrodku nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy do jej prowadzenia. Każde zgłoszenie jest weryfikowane pod kątem spełniania kryteriów określonych naszym regulaminem (trudna sytuacja materialna, kryzys socjalny, trudna  sytuacja życiowa wnioskodawcy). Ośrodek Poradnictwa udziela pomocy osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w niedostatku i w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Osobom, które dotknął życiowy kryzys przekraczający ich własne możliwości radzenia sobie. Wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.

Wnioski o pomoc w formie zdalnej (online) można składać pisząc na adres e-mail: eporady@spes.org.pl

Zarówno w zakresie porad świadczonych w kontakcie osobistym jak i porad online, ilość osób które możemy objąć wsparciem jest ograniczona i uzależniona od naszych możliwości kadrowych i organizacyjnych. 

Aktualizowana informacja o punktach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, znajdujących się na terenie każdego powiatu - w całej Polsce, jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/.

W internetowym poradniku Twoje Prawa przedstawiamy przegląd uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnik jest formą edukacji obywatelskiej. Jest możliwe, że dzięki dostępnym tutaj informacjom czytelnik publikacji znajdzie w niej rozwiązanie swojego problemu.

Realizujemy Program Spraw Precedensowych. Do Programu kwalifikujemy sprawy, których pozytywne rozstrzygnięcie może przyczynić się do zmiany niekorzystnej praktyki (wykładni sądowej bądź urzędowej interpretacji) w obszarze ochrony socjalnej.


Wspólfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

pomoc prawna

 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • fio
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • NIW
 • oblaci
 • Google
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • ralus
 • seminarium
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC