Poradnictwo obywatelskie i socjalne

Udzielamy bezpłatnych porad obywatelskich i socjalnych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom w kryzysie socjalnym, w podeszłym wieku, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  

Poradnictwo świadczymy w dwóch formach: 

 • elektronicznej (kontakt na adres poczty elektronicznej: [email protected]),
 • w kontakcie osobistym na terenie naszej siedziby w Katowicach przy ul. Kościuszki 46/3 po ustaleniu terminu kontaktu osobistego.

WPŁACAM DARdla-dzieci.org.plDrogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Złożenie wniosku o pomoc, zarejestrowanie wniosku w naszym systemie porad online czy też spotkanie z doradcą w Ośrodku nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy do jej prowadzenia. Każde zgłoszenie jest weryfikowane pod kątem spełniania kryteriów określonych naszym regulaminem (w szczególności są to: trudna sytuacja materialna, kryzys socjalny, trudna sytuacja życiowa wnioskodawcy). Ośrodek Poradnictwa udziela pomocy osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w niedostatku i w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Osobom, które dotknął życiowy kryzys przekraczający ich własne możliwości radzenia sobie. Wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.

Wnioski o pomoc w formie zdalnej (online) można składać pisząc na adres e-mail: [email protected]

Zarówno w zakresie porad świadczonych w kontakcie osobistym jak i porad online, ilość osób które możemy objąć wsparciem jest ograniczona i uzależniona od naszych możliwości kadrowych i organizacyjnych. 

Aktualizowana informacja o punktach bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, znajdujących się na terenie każdego powiatu - w całej Polsce, jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/.

W internetowym poradniku Twoje Prawa przedstawiamy przegląd uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poradnik jest formą edukacji obywatelskiej. Jest możliwe, że dzięki dostępnym tutaj informacjom czytelnik publikacji znajdzie w niej rozwiązanie swojego problemu.

Realizujemy Program Spraw Precedensowych. Do Programu kwalifikujemy sprawy, których pozytywne rozstrzygnięcie może przyczynić się do zmiany niekorzystnej praktyki (wykładni sądowej bądź urzędowej interpretacji) w obszarze ochrony socjalnej.


Wspólfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

pomoc prawna

 • seminarium
 • renovabis
 • prowincja
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • oblaci
 • IPS
 • zthiu
 • fio
 • ralus
 • NIW
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC