Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Dzieci te wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe.

Rodziny otrzymują pomoc finansową w formie comiesięcznego stypendium. Forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i przyznawana na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w Programie składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. Program Pomocy Dzieciom ukierunkowany jest  na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Z historią Programu i sylwetkami stypendystów można zapoznać się na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl

WPŁACAM DARdla-dzieci.org.plDrogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

dziecko w ciężkim stanie klinicznym wraz z mamą

UWAGA: Ze względu na ilość wniosków i osób zainteresowanych Programem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów jego realizacji po stronie Stowarzyszenia, prosimy o korzystanie z informacji publikowanych na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl. Są to informacje wystarczające do prawidłowego złożenia wniosku.

Przejdź do strony Informacje szczegółowe i składanie wniosku