Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oferujemy różnorodne formy wsparcia, które mają na celu integrację, rozwijanie umiejętności społecznych i zawodowych, tworzenie przyjaznego środowiska życia. 

W Ośrodku Terapii uczestnicy produkują wyroby użyteczne takie jak: budki lęgowe, ekologiczną podpałkę, kartki okolicznościowe i wyroby ceramiczne, doskonaląc tym samym umiejętności życia codziennego oraz nabywając wiele sprawności w dziedzinach zawodowych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Prowadzimy Wspólnoty Spotkań, które gromadzą osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny oraz wolontariuszy. Organizujemy zajęcia integracyjne, których celem jest budowanie życzliwych relacji, spędzanie czasu wolnego w atrakcyjny sposób (np. kręgle, gry planszowe). Zajęcia odbywają się zwykle w soboty. Dwa razy w roku organizujemy obozy wakacyjne. Osoby niepełnosprawne intelektualnie wyjeżdżają na wakacje wraz z wolontariuszami, którzy pełnią podczas pobytu rolę asystentów. 

W trosce o przyszłość podopiecznych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy zostali sami po śmierci rodziców, założyliśmy Dom rodzinny Św. Józefa, w którym podopieczni mieszkają wspólnie z socjuszami (wolontariuszami). Niepełnosprawni mieszkańcy wraz z socjuszami żyją tak jak w zwykłej rodzinie biorąc udział w prowadzeniu domu (porządki, przygotowywanie posiłków, troska o dom i ogród, zakupy, pranie, przygotowywanie świąt i uroczystości).