Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Poradnictwo prawne i socjalne

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych i socjalnych osobom starszym, niepełnosprawnym, zagrożonym utratą środków do życia, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

W Ośrodku Poradnictwa towarzyszymy klientom w uzyskaniu wiedzy oraz dostępu do świadczeń socjalnych. W uzasadnionych przypadkach realizujemy pomoc prawną. Na wizytę można umówić się dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 11 77 37 bądź osobiście w siedzibie ośrodka.  

W internetowym poradniku Twoje Prawa przedstawiamy przegląd uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Realizujemy Program Spraw Precedensowych. Do Programu wybieramy sprawy osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ze względu na przepis prawny, bądź interpretację i wykładnię przepisu, które rażąco naruszają zasady współżycia społecznego.

pomoc prawna