Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Edukacji Obywatelskiej

Od października 1999 roku, na naszych stronach intenetowych, publikujemy informator pod nazwą Twoje Prawa zawierający kompleksowe omówienie regulacji prawnych w zakresie świadczeń socjalnych i dotyczących osób niepełnosprawnych.

Informator Twoje Prawa przygotowany w sposób przejrzysty i na przystępnym poziomie, omawia uprawnienia do świadczeń, usług i zwolnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, członkom ich rodzin oraz osobom i rodzinom znajdującym się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji życiowej.

Nasza publikacja, dająca kompleksowy, stale aktualizowany i dostępny on-line, bezpłatny przegląd wymienionych zagadnień, jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w naszym kraju.

Odbiorcy projektu nabywają wyższych kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie przydatnych im procedur i regulacji prawnych. Ich działania będą cechować się wzrastającą skutecznością, co do rozwiązywania konkretnych problemów.

Twoje Prawa