Ośrodek Poradnictwa

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego Stowarzyszenia SPES udziela bezpłatnej pomocy w postaci poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnego. Z pomocy Ośrodka korzysta każdego roku blisko 500 osób.


KOMUNIKAT z dnia 15.09.2022 roku

Otwieramy się dla Was. Będziemy kontynuować działalność Ośrodka Poradnictwa i udzielać porad obywatelskich i prawnych zdalnie oraz stacjonarnie. Jest to możliwe dzięki temu, że uzyskaliśmy dotację z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  
 
Poradnictwo zawiesiliśmy w lutym tego roku z wielu powodów, w tym zwłaszcza zdrowotnych, finansowych jednak cały czas wspieraliśmy zdalnie klientów, których sprawy były już rozpoczęte. Teraz jesteśmy gotowi, aby towarzyszyć w kolejnych zmaganiach osób w kryzysie socjalnym i w trudnej sytuacji materialnej.  
 
Wnioski o pomoc w formie zdalnej można składać przez formularz na stronie: www.poradnictwo.spes.org.pl zaś osoby, które nie mają możliwości technicznych, aby korzystać z formy zdalnej, mogą umówić się telefonicznie na spotkanie w Ośrodku Poradnictwa  - w tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 205 38 80 w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00    


Pomagamy najuboższym, przeżywającym kryzysy osobiste, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia SPES działającą od roku 1994.

W ramach poradnictwa obywatelskiego dostarczamy informacji i towarzyszymy w drodze starań w uzyskaniu dostępu do świadczeń o charakterze socjalnym. W szczególnie uzasadnionych wypadkach określonych w regulaminie Ośrodka realizujemy pomoc prawną o charakterze przedprocesowym i procesowym dla osób, których sytuacja materialna uniemożliwia opłacenie usług adwokata.

Prowadzimy rzecznictwo praw oparte na ściśle wyprofilowanym e-poradnictwie w zakresie specjalistycznych kompetencji zespołu Ośrodka: w sprawach dotyczących dostępu do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rentowych, świadczeń opiekuńczych w związku z niepełnosprawnością (m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny), orzecznictwa o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz innych form wsparcia i zabezpieczenia przez administrację rządową i samorządową ważnych potrzeb życiowych osób najuboższych i osób niepełnosprawnych.

osoba potrzebująca

Zasady udzielania porad

Ośrodek udziela pomocy osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w niedostatku i/lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które dotknął życiowy kryzys przekraczający ich własne możliwości radzenia sobie. Wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.

Osoby zainteresowane  ofertą pomocy informujemy, że poradnictwo obywatelskie realizujemy na zasadach określonych szczegółowo na stronie: www.spes.org.pl/rzecznictwo-praw

 • Non Profit
 • prowincja
 • oblaci
 • adwokat ewa
 • NIW
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • Google
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • szip
 • fio
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC