Ośrodek Poradnictwa

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego Stowarzyszenia SPES udziela bezpłatnej pomocy w postaci poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnego. Z pomocy Ośrodka korzysta każdego roku blisko 500 osób.

Pomagamy najuboższym, przeżywającym kryzysy osobiste, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia SPES działającą od roku 1994.

W ramach poradnictwa obywatelskiego dostarczamy informacji i towarzyszymy w drodze starań w uzyskaniu dostępu do świadczeń o charakterze socjalnym. W szczególnie uzasadnionych wypadkach określonych w regulaminie Ośrodka realizujemy pomoc prawną o charakterze przedprocesowym i procesowym dla osób, których sytuacja materialna uniemożliwia opłacenie usług adwokata.

Prowadzimy rzecznictwo praw oparte na ściśle wyprofilowanym e-poradnictwie w zakresie specjalistycznych kompetencji zespołu Ośrodka: w sprawach dotyczących dostępu do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rentowych, świadczeń opiekuńczych w związku z niepełnosprawnością (m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny), orzecznictwa o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz innych form wsparcia i zabezpieczenia przez administrację rządową i samorządową ważnych potrzeb życiowych osób najuboższych i osób niepełnosprawnych.

osoba potrzebująca

Zasady udzielania porad

Ośrodek udziela pomocy osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w niedostatku i/lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które dotknął życiowy kryzys przekraczający ich własne możliwości radzenia sobie. Wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.

Osoby zainteresowane  ofertą pomocy informujemy, że poradnictwo obywatelskie realizujemy na zasadach określonych szczegółowo na stronie: www.spes.org.pl/rzecznictwo-praw

 • Non Profit
 • prowincja
 • renovabis
 • fio
 • zthiu
 • asystentpit
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • IPS
 • Google
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • oblaci
 • seminarium
 • niw
 • pooooo
 • szip
 • izba lekarska
 • weglosmyk
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC