Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Historia i misja

Inspiracje i historia powstania

Źródłem naszej motywacji jest tradycja i duchowość Kościoła Katolickiego. Stowarzyszenie SPES jest owocem zaangażowania katolików świeckich, organizujących w latach osiemdziesiątych pomoc dla potrzebujących, w ramach Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.

Misja

Naszą misją jest zmniejszanie luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego. Zabiegamy o udzielenie profesjonalnego wsparcia osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej: poważnie niepełnosprawnym, doświadczającym różnorakich kryzysów, zagubionym we współczesnej rzeczywistości, w ich trudnym dążeniu do zwiększenia zakresu niezależności życiowej i prowadzenia godnego życia. Pragniemy by osoby niepełnosprawne, cierpiące, w podeszłym wieku - żyły w poczuciu bezpieczeństwa, budząc sympatię w społeczeństwie, otwartym na wartość specyficznego świadectwa o kondycji ludzkiego istnienia, której znakiem jest niepełna sprawność i cierpienie.