Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Pro Memoria

W tym miejscu wspominamy osoby, które swoją służbą i postawą życiową, wywarły ogromny wpływ na powstanie i rozwój Stowarzyszenia SPES. Nie ma ich już wśród nas, ale na zawsze pozostaną w naszych sercach. Dziękujemy!