Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Damian Szojda

O. Damian Szojda OFM (1932 - 2011)

Wieloletni prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OFM), przyjaciel i dobroczyńca Stowarzyszenia SPES.

Doktor teologii, biblista, był wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym OFM w Katowicach - Panewnikach. Przetłumaczył z języka greckiego oba Listy do Tesaloniczan Św. Pawła Apostoła, które znalazły się w opublikowanej w 1975 roku Biblii Poznańskiej.

Ojciec Damian Szojda wyróżniony został w roku 1998 Honorową Odznaką Katowic przez Radę Miasta, a w 2004 roku przez wojewodę śląskiego Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za upamiętnianie historycznych wydarzeń, postaci i obiektów. Jego staraniem kościół OO. Franciszkanów w Panewnikach uzyskał tytuł bazyliki mniejszej. 

W latach 90-tych Stowarzyszenie SPES podjęło starania utworzenia ośrodka terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poszukiwania odpowiedniego obiektu trwały kilka lat. Ojciec Damian Szojda podjął wówczas decyzję o udostępnieniu nam na ten cel budynku dawnego domu katechetycznego, przy franciszkańskiej parafii Św. Antoniego w Katowicach - Starych Panewnikach. Nasz Warsztat Terapii Zajęciowej ma swoją siedzibę w tym pięknym miejscu do dzisiaj. Ojciec Damian zawsze znajdował dla nas czas, chętnie odwiedzał naszych podopiecznych, był człowiekiem niesłychanie życzliwym i otwartym na potrzeby innych.

ojciec Damian w ośrodku terapii odwiedza podopiecznychojciec Damian w ośrodku terapii odwiedza podopiecznych, uczestnicy produkują świeceojciec Damian w ośrodku terapii  przygląda się pracy uczestnika