Baner Pity.pl


Zasady rekrutacji

 1. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą zatrudnienia. Jeśli identyfikujesz się z misją Stowarzyszenia SPES i poszukujesz miejsca, w którym można realizować ideały samarytańskiej pomocy bliźniemu - jesteśmy zainteresowani Twoją kandydaturą.
 2. Aplikacje należy składać bezpośrednio do naszej bazy rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy aplikacji przesyłanych do nas drogą korespondencyjną oraz składanych osobiście. Dostęp do bazy rekrutacyjnej uzyskasz poprzez kliknięcie przycisku Aplikuj dostępnego przy każdej ofercie zatrudnienia znajdującej się w dziale Oferty pracy.
 3. W celu wprowadzenia danych do bazy rekrutacyjnej, w kroku pierwszym zarejestrujesz swój adres e-mail, a następnie uzyskasz dostęp online do formularza rekrutacyjnego. Aby przystąpić do wypełnienia formularza przygotuj list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV) - w postaci plików w formacie .pdf, .doc lub .docx. List motywacyjny przygotuj również w postaci edytowalnej lub tekstowej umożliwiającej łatwe wpisanie lub wklejenie do odpowiedniego pola formularza. Prosimy by treść listu motywacyjnego wpisywana (wklejana) bezpośrednio do formularza bazy rekrutacyjnej była identyczna jak treść listu motywacyjnego dołączana w pliku.
 4. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb procesu rekrutacji (zatrudnienia). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Rejestracja adresu poczty elektronicznej jest niezbędne dla uzyskania dostępu online do ankiety rekrutacyjnej.
 5. W związku z powyższym, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy o umieszczenie we wszystkich przekazywanych nam dokumentach aplikacyjnych oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 46, dla potrzeb procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Stowarzyszenie SPES, podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji, podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Weryfikacja nadesłanych dokumentów aplikacyjnych odbywa się na bieżąco. Zwykle nie zakładamy z góry czasu trwania rekrutacji na dane stanowisko pracy. Uważnie zapoznajemy się z dokumentami każdego kandydata, jednak kontakt podejmujemy jedynie z wybranymi przez nas osobami, zapraszając na rozmowę z przyszłym przełożonym. Jeśli wyniki rozmowy są zadowalające dla obu stron, wówczas kandydat do zatrudnienia, ma możliwość poznania na kolejnych spotkaniach przyszłych współpracowników, podopiecznych oraz zapoznania się z stanowiskiem pracy. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu jest efektem wspólnej refleksji członków naszego zespołu. Osoby, które brały udział w spotkaniach rekrutacyjnych, otrzymują informację zwrotną o wynikach procesu rekrutacyjnego.
 7. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Stowarzyszeniu SPES ale nie znajdujesz odpowiedniej oferty pracy lub nie spełniasz podanych przez nas warunków zatrudnienia, możesz złożyć aplikację ogólną. W swym liście motywacyjnym wskaż jaka jednostka organizacyjna oraz jaki zakres obowiązków Cię interesuje.
 8. Po zakończeniu rekrutacji aplikacje wszystkich osób są w sposób trwały usuwane z bazy rekrutacyjnej. Oznacza to, iż nie przechowujemy danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. Osoby, które chciałyby wcześniej usunąć dokumenty aplikacyjne i dane osobowe z bazy rekrutacyjnej, prosimy o kontakt pod adresem administratora: abi@spes.org.pl

Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.


 • miasto
 • ralus
 • pity2016
 • dudkiewicz
 • pfron
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • szip
 • Niedziela
 • oblaci
 • prowincja
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • Przewodnik Katolicki
 • denon
 • Google
 • Non Profit
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • praca
 • renovabis
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC