Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Ośrodek Poradnictwa

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego Stowarzyszenia SPES udziela bezpłatnej pomocy w postaci poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnego. Z pomocy Ośrodka korzysta każdego roku blisko 1.000 osób.

Są to osoby pozbawione środków do życia, poszkodowani w wypadkach, rodziny zagrożone eksmisją, osoby przeżywające kryzysy osobiste i wielu innych. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia SPES działającą od roku 1994. We wszelkiego rodzaju sytuacjach życiowo trudnych Ośrodek oferuje bezpłatne poradnictwo obywatelskie, rodzinne i socjalne.

W ramach poradnictwa obywatelskiego dostarczamy informacji i towarzyszymy naszym Klientom w toku ich starań o uzyskanie dostępu do świadczeń o charakterze socjalnym. W uzasadnionych wypadkach realizujemy pomoc prawną o charakterze przedprocesowym i procesowym dla osób, których sytuacja materialna uniemożliwia opłacenie usług adwokata.

osoba potrzebująca

Ustalanie terminu wizyty

Siedziba Ośrodka Poradnictwa znajduje się przy ul. Kościuszki 46 w Katowicach. Ośrodek czynny jest w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 10.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 10.00-17.00 (z wyjątkiem dni podanych w terminarzu). Na wizytę można umawiać się telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Ośrodka. Bezpłatny numer telefonu: 800 11 77 37

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby głuche mogą ustalić termin wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej (spes@spes.org.pl) lub wysyłając SMS po numer telefonu 695 384 503. Osobom niesłyszącym zapewniamy tłumaczenie języka migowego w czasie godzin otwarcia Ośrodka oraz ustalonych terminów wizyt. Siedziba Ośrodka jest wyposażona w pętlę indukcyjną oraz usługę wideotłumacza.

Informacja dla osób z trudnościami w przemieszczaniu się

Siedziba Ośrodka jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zasady udzielania porad

Ośrodek udziela pomocy wszystkim tym, których dotknął życiowy kryzys przekraczający ich własne możliwości radzenia sobie. Naszych Klientów wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej. Zapoznaj się z szczegółowymi zasadami udzielania porad w Ośrodku. 

Ośrodek zatrudnia: psychologa, doradców ds. rodziny i socjalnych, prawników.  Naszym celem jest szukanie nowych i skutecznych rozwiązań problemów Klientów, przeciwdziałanie zniechęceniu i rezygnacji, zmniejszenie cierpienia,  zapobieganie zaburzeniom psychicznym, pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i kontroli nad swoim życiem.