Aktualności

Zaskarżą uchwałę mieszkaniową  18.09.2019

Będzie skarga na przepisy, dotyczące zasad wynajmowania lokali, będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Katowice. Wojewoda Śląski, po zapoznaniu się z argumentami SPES, ocenił, że są przesłanki do zakwestionowania legalności uchwały i zaskarżenia jej w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 

Odzyskane pieniądze dał potrzebującym 25.05.2019

Odzyskaliśmy dla niego pieniądze zajęte przez komornika, a On ofiarował je potrzebującym. Taki miły gest ze strony pana Henryka, który zgłosił się po pomoc do Ośrodka Poradnictwa. Tym większa była radość z wygranej. 

SPES ratuje przed eksmisją 29.03.2019

Zapobiegliśmy temu, aby Anna z trójką małych dzieci trafiła na bruk. Sąd Rejonowy w Katowicach dzięki pomocy prawnej SPES oddalił powództwo Miasta Katowice o eksmisję z pomieszczenia tymczasowego oraz uznał, że jest ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Kiedy masz prawo do tego świadczenia? 06.03.2019

Joanna zrezygnowała z pracy, by zaopiekować się ciężko chorą mamą w domu. Z tego tytułu dostała tylko zasiłek dla opiekuna. Rozpaczliwie szukała pomocy i trafiła do nas. Dzięki pomocy Ośrodka Poradnictwa SPES Joanna odzyskała na stałe prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, obecnie w wysokości 1583 zł., co znacznie poprawiło jej sytuację finansową. 

SPES chroni niesłyszącą kobietę 06.11.2018

Dzięki pomocy SPES sąd oddalił powództwo Miasta Rybnik, w którym Ośrodek Pomocy Społecznej pozwał niesłyszącą kobietę o zapłatę wypłaconego jej zasiłku. Dwa prawomocne wyroki uzyskane przed sądem administracyjnym, nie powstrzymały urzędników  przed próbą dochodzenia pieniędzy przed sądem cywilnym.

Postulaty SPES w ustawie o komornikach 08.05.2018

Nasze propozycje rozwiązań prawnych zapewniających ochronę przed egzekucją z umów śmieciowych zostały uwzględnione  w nowych przepisach.  Obowiązek informacyjny dla komorników i jednoznaczna regulacja prawna gdy wynagrodzenie z umowy-zlecenia  jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika zapewni ochronę minimum egzystencji wielu osób.  

Świadczenie pielęgnacyjne dzięki skardze SPES  02.03.2018

Kobiecie odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ze względu na moment powstania niepełnosprawności syna. Miał 26 lat, gdy doznał w wypadku wieloodłamowego złamania obu nóg. Dzięki pomocy prawnej SPES zapadł wyrok sądu administracyjnego uchylający niesprawiedliwe decyzje wydane w tej sprawie.

Karta parkingowa dla niesłyszącego  30.11.2017

Biegli sądowi stwierdzili, że mężczyzna nie ma znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się i w związku z tym nie należy mu się karta parkingowa. Jednak dzięki pomocy prawnej Ośrodka SPES Sąd wydał wyrok przyznający to uprawnienie. 

Należy się renta w drodze wyjątku 18.09.2017

Ośrodek Poradnictwa SPES zapewnił pomoc prawną ciężko choremu mężczyźnie, pozbawionemu niezbędnych środków utrzymania, któremu ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Twoje Prawa: aktualizacja  01.08.2017

Na stronach poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o przepisach wchodzących w życie od 1 sierpnia 2017 roku, które są istotne dla rodzin ubiegających się o różne formy wsparcia finansowego na potrzeby dzieci. 

Twoje Prawa w Nowym Roku  03.01.2017

Na stronach poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o przepisach wchodzących w życie z początkiem roku 2017, które są ważne dla osób niepełnosprawnych,  ich opiekunów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.

Tauron umarza dług  06.06.2017

Niepełnosprawna kobieta miała do spłaty 20 tys. zł zadłużenia za prąd. Regularnie spłacała raty pomimo kłopotów zdrowotnych, samotnej opieki nad dziećmi, niskiego dochodu. Skierowaliśmy pismo do firmy Tauron prosząc o umorzenie należności. Dostawca energii anulował resztę długu w kwocie 8 tys. zł. 

Twoje Prawa w Nowym Roku  03.01.2017

Na stronach poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o przepisach wchodzących w życie z początkiem roku 2017, które są ważne dla osób niepełnosprawnych,  ich opiekunów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa 24.08.2016

Opublikowaliśmy informacje o zmianach przepisów istotnych dla osób niepełnosprawnych, starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zatrzymaliśmy kolejną eksmisję 02.06.2016

Uchroniliśmy osiemdziesięcioletnią kobietę przed zadłużeniem i eksmisją, które groziły jej w wyniku rażąco wysokiej podwyżki czynszu. W podjętych postępowaniach sądowych uzyskaliśmy dwa korzystne dla naszej klientki wyroki.

SPES zatrzymuje eksmisję na bruk 21.01.2016

Zatrzymaliśmy eksmisję na bruk wdowy opiekującej się poważnie niepełnosprawnym synem. W podjętych postępowaniach sądowych uzyskaliśmy korzystne dla naszej klientki rozstrzygnięcia.

Twoje Prawa w Nowym Roku 30.12.2015

Na stronach poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o przepisach wchodzących w życie z początkiem roku 2016, istotnych dla osób niepełnosprawnych, starszych i znajdujących w trudnej sytuacji życiowej.

Dostępni dla głuchych  29.09.2015

Dostęp do informacji dla osoby głuchej jest nieoceniony. W Ośrodku Poradnictwa dbamy o to, aby głusi uzyskali potrzebną pomoc. 

Poradnik Twoje Prawa 07.01.2015

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniła się kwota świadczenia pielęgnacyjnego.  Obecnie wynosi ona  1200 zł.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa 27.06.2014

Wprowadziliśmy aktualizację poradnika Twoje Prawa

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  11.01.2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń opiekuńczych przyznawanych osobom, które rezygnują z pracy by sprawować opiekę nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  10.09.2012

Od 1 października 2012 roku wchodzą nowe, korzystniejsze dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kryteria dochodowe od których uzależnione jest przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej.

Propozycja zmiany w ustawie o rencie socjalnej  02.05.2012

Na ręce przedstawicieli Rządu i Sejmu RP oraz organów państwa posiadających inicjatywę ustawodawczą, złożyliśmy propozycję wprowadzenia zmiany do ustawy o rencie socjalnej. Prace nad ustawą prowadzi aktualnie Senat RP.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  01.01.2011

Z dniem 31.12.2010 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika Twoje Prawa. Między innymi, publikujemy informacje o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakładającej obowiązek przedstawiania fiskusowi dowodów poniesienia wydatków, przez osoby korzystające z niektórych odliczeń na cele rehabilitacyjne.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  31.12.2009

Dnia 31.12.2009 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika Twoje Prawa. Zmianą, o dużym znaczeniu dla opiekunów osób niepełnosprawnych, jest zniesienie kryterium dochodowego, obowiązującego dotąd przy ustalaniu uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  31.12.2008

Z dniem 31.12.2008 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika Twoje Prawa. Wśród nowości zamieszczamy informacje o nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  30.06.2008

Z dniem 30.06.2008 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika Twoje Prawa. Wśród nowości zamieszczamy informacje o nowych zasadach ubiegania się o sfinansowanie leczenia poza granicami kraju.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  31.12.2007

Z dniem 31.12.2007 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa". Wśród nowych informacji znajduje się omówienie programu pomocy finansowej PFRON dla niepełnosprawnych studentów oraz informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  16.08.2007

W aktualizacji poradnika "Twoje Prawa" informujemy o programie pomocy finansowej PFRON na zakup samochodu oraz o ułatwieniach w przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa"  29.10.2006

Z dniem 29.10.2006 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa", który w naszej ocenie uwzględnia stan prawny na dzień 30 września 2006 r.

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa"  12.11.2005

Z dniem 12.11.2005 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa", który w naszej ocenie uwzględnia stan prawny na dzień 30 września 2005 r.

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa"  31.03.2005

Z dniem 31.03.2005 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa", który w naszej ocenie uwzględnia stan prawny na dzień 31 marca 2005 r.

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa"  29.12.2004

Z dniem 29.12.2004 r. wykonaliśmy aktualizację poradnika "Twoje Prawa", który w naszej ocenie uwzględnia stan prawny na dzień 30 listopada 2004 r.

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa  01.05.2003

Zmiany w zasadach i nowe programy celowe PFRON. Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną. Nowe limity odliczeń na cele rehabilitacyjne za rok 2003. Udostępnienie kalkulatora dodatku mieszkaniowego oraz kryterium dochodowego w pomocy społecznej.

 • renovabis
 • szip
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • Google
 • NIW
 • Non Profit
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • oblaci
 • izba lekarska
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • seminarium
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC