Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Biuletyn

Zapraszamy do lektury biuletynu w wersji elektronicznej.

Emaus, 9 stycznia 2016 r.  (wersja pdf)

To są efekty Twojego zaangażowania - dziękujemy za wspólny rok 2016, (wersja pdf)