Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Kontakt

adres  ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice
dostępność siedziba dostępna dla osób poruszających się na wózkach
tłumacz języka migowego dostępny w godzinach otwarcia biura
godziny otwarcia biura

poniedziałek, czwartek, piątek 10.00 - 15.00, wtorek, środa 10.00 - 17.00 
z wyjątkiem dni podanych w terminarzu

telefon i fax Tel. 32 205 38 80,  Fax 32 445 37 54
e-mail spes@spes.org.pl
Bezpłatna pomoc Zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej pomocy prosimy o kontakt za pośrednictwem strony: Oferta Pomocy