Zrezygnowaliśmy z infolinii

Informujemy, że przeszliśmy całkowicie na obsługę zdalną (mailową). Zrezygnowaliśmy z infolinii i z obsługi sekretariatu w siedzibie Stowarzyszenia SPES i w Ośrodku Poradnictwa. Ograniczyliśmy zakres naszej działalności, jednak jakość usług pozostaje tak samo wysoka jak wcześniej. Prowadzimy zdalnie dwa ogólnopolskie programy: rzecznictwa praw oraz stypendialny dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. 

Czas pandemii przyniósł wiele zmian także u nas w zakresie obsługi klienta. Początkowo praca zdalna jak wiemy, była podyktowana względami zdrowotnymi. Natomiast miało to ogromny wpływ na wzrost kompetencji cyfrowych na poziomie całego społeczeństwa. W naszym Stowarzyszeniu również zaadaptowaliśmy się do nowej sytuacji i w pandemii przeszliśmy na tryb zdalny, później hybrydowy. Trudne czasy niosły ze sobą także konieczność zmniejszenia wydatków. Zrezygnowaliśmy z prowadzenia sekretariatu. Wiąże się z tym rezygnacja z posiadania infolinii oraz dedykowanych etatów do jej obsługi. 

WPŁACAM DARdla-dzieci.org.plDrogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na rehabilitację i integrację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dziękujemy!

praca na laptopie

Po zakończeniu pandemii zdecydowaliśmy, że nie będziemy uruchamiać sekretariatu na nowo. Po pierwsze: obserwowaliśmy, że tryb zdalny – kontakt mailowy, pomimo licznych początkowych obaw, dobrze sprawdzał się w prowadzonej przez nas działalności poradniczej i rzeczniczej. Wdrożyliśmy odpowiednie mechanizmy i jakość usługi jest tak samo wysoka jak wcześniej. 

Po drugie: chodzi o względy finansowe. Specyfika naszej działalności to dwa ogólnopolskie programy i działania lokalne. Do obsługi kontaktów telefonicznych i osobistych w naszym sekretariacie (recepcji), udzielania podstawowych informacji, umawiania na spotkania, do prowadzenia całokształtu spraw z zakresu obsługi klienta zatrudnialiśmy przed pandemią dwie osoby (przyjmowaliśmy średnio 5 tys. połączeń telefonicznych rocznie). Również w okresie pandemii utraciliśmy dotację lokalnego samorządu na działalność Ośrodka Poradnictwa. Jednocześnie przyszło nam skonfrontować się z koniecznością pozyskania wielomilionowych kwot na zakup siedziby ośrodka terapii dla osób z niepełnosprawnością, który prowadzimy w Katowicach od 1999 roku. Nie było możliwe kontynuowanie działalności w dotychczasowej formie i zakresie. 

W efekcie bardzo ograniczyliśmy skalę działań a zespół naszego Ośrodka Poradnictwa to obecnie już tylko trzy osoby zatrudniane łącznie na około półtora etatu. Po redukcji stanowisk obecnie w zespole Ośrodka Poradnictwa mamy o trzy osoby mniej, w porównaniu do okresu przed pandemią. Nie posiadamy zatem obecnie sekretariatu, pracowników obsługujących sekretariat i nie prowadzimy obsługi kontaktu telefonicznego. Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: [email protected] 

 • IPS
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • fio
 • zthiu
 • Non Profit
 • ralus
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • seminarium
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • NIW
 • szip
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC