Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Raport Roczny 2005

Opublikowaliśmy Raport Roczny 2005. Jest to oficjalne sprawozdanie z działalności statutowej SPES w roku 2005. Raport składa się z części merytorycznej i finansowej. Można go pobrać w dziale Co robimy - Publikacje. Raport jest zapisany w pliku pdf, do jego otwarcia jest potrzebny program Adobe Reader.