Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dziękujemy za przekazany 1% podatku!

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w roku 2006 zdecydowały o przekazaniu nam 1% podatku z rozliczenia podatkowego za rok 2005. Suma wpłat z tego tytułu wyniosła 34.611,28 zł - pomogły nam w ten sposób łącznie 374 osoby. Dziękujemy za zaufanie! Więcej informacji, w tym o sposobie zagospodarowania środków, znajdziesz w dziale "Możesz pomóc!"