Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Prymicje

W dniu 12 maja 2007 r. Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń udzielił w katowickiej katedrze święceń kapłańskich. Wśród diakonów, którzy przyjęli święcenia znaleźli się także asystenci naszej Świetlicy Terapeutycznej. Przez cały okres pobytu w seminarium towarzyszyli naszym podopiecznym, w czasie zajęć sobotnich oraz na obozach terapeutycznych: Radosław, Łukasz, Arkadiusz, Sebastian oraz Paweł.

26 maja br. Mszę Świętą prymicyjną nowo wyświęceni odprawili dla uczestników Świetlicy w jej siedzibie. Wspólna Agapa zakończyła ten etap naszej przyjaźni. Dziękujemy!