Raport Roczny 2007

Opublikowaliśmy "Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007". Jest to oficjalne sprawozdanie z działalności statutowej SPES w formie obowiązującej organizacje pożytku publicznego. Raport, zatwierdzony przez Zarząd SPES oraz przyjęty przez Walne Zebranie Członków, składa się z dwóch wyodrębnionych części: merytorycznej i finansowej. Można go pobrać w dziale Co robimy - Publikacje. Raport jest zapisany w pliku pdf, do jego otwarcia jest potrzebny program Adobe Reader.
 • fio
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • Non Profit
 • ralus
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • weglosmyk
 • szip
 • NIW
 • seminarium
 • izba lekarska
 • Google
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC