Raport Roczny 2007

Opublikowaliśmy "Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007". Jest to oficjalne sprawozdanie z działalności statutowej SPES w formie obowiązującej organizacje pożytku publicznego. Raport, zatwierdzony przez Zarząd SPES oraz przyjęty przez Walne Zebranie Członków, składa się z dwóch wyodrębnionych części: merytorycznej i finansowej. Można go pobrać w dziale Co robimy - Publikacje. Raport jest zapisany w pliku pdf, do jego otwarcia jest potrzebny program Adobe Reader.


Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.


 • izba lekarska
 • Google
 • Niedziela
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • IPS
 • seminarium
 • denon
 • zthiu
 • oblaci
 • ralus
 • Przewodnik Katolicki
 • prowincja
 • weglosmyk
 • pfron
 • Non Profit
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • praca
 • pity2016
 • asystentpit
 • miasto
 • szip
 • dudkiewicz
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC