Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Uzyskaliśmy Godło "Firmy Przyjaznej Klientowi"

W grudniu ub.r. Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES uzyskał godło programu "Firma Przyjazna Klientowi" realizowanego przez Instytut Zarządzania pod honorowym patronatem Ministra ds Europejskich Pani Danuty Hubner.Warunkiem uzyskania godła było spełnienie warunków programu w badaniu jakości świadczonych usług. Jak potwierdzają badania audytorów, TNS OBOP oraz Communication One Consulting, prawie 97% naszych klientów ma o nas pozytywną opinię, zaś średnia ocena poziomu satysfakcji z usług wyniosła 8,92 pkt. (na 10 możliwych)