Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Nasz pracownik "Człowiekiem bez barier"

Marek Plura, Pracownik Socjalny naszego Ośrodka Pomocy Kryzysowej uzyskał wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Integracja "Człowiek bez barier". Marek pracownikiem SPES jest od roku 2000. Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć służących osobom niepełnosprawnym. "Zaznacza, że mimo rozlicznych stanowisk i szerokiej działalności, podstawowym polem jego aktywności są obowiązki wynikające z bycia pracownikiem socjalnym. Jest bardzo dumny z tego zawodu, chociaż zadziwia wiele osób, które uważają, że nie godzi się, by on - człowiek po trzech fakultetach - był takim "zwykłym" pracownikiem. Marek śmieje się z tego i mówi o wielkiej satysfakcji, jaką czerpie z pracy w Ośrodku Pomocy Kryzysowej SPES. Przychodzą do niego osoby, które nie znalazły wsparcia w innych, poważnych instytucjach." cytat z wypowiedzi Marka opublikowanej w "Człowiek bez barier. Sylwetki laureatów Konkursu z lat 2003-2007", wydanej w 2007 r.