Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca...

Przyjdź do nas Panie bo ciemność zapadaI blask słoneczny już niknie na niebie;Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnieDla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanieBezpiecznym portem i pewnym schronieniem;Serca napełnij pokojem i ciszą,Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;Pochwyć za rękę i wprowadź do domuWiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego co żyje,Niech dnie i noce naszego istnieniaNiosą Ci chwałę, wyznają i wielbiąW Jedynej Trójcy. Amen.