Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dziękujemy!

W ramach zbiórki drobnych ofiar pieniężnych, realizowanej pod patronatem Małego Gościa Niedzielnego w trakcie Rorat przygotowujących do Świąt Bożego Narodzenia, uczestniczące w nich dzieci zebrały kwotę 112.130,08 zł z przeznaczeniem na Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES.

Dodatkowo, w realizowanej przez SPES zbiórce prowadzonej na facebooku zebrano dotąd 21.240,41 zł. Zebrane środki umożliwią systematyczne wspieranie przez kolejny rok co najmniej 12 rodzin.

Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, uczestniczącym w zbiórce parafiom oraz zespołowi Małego Gościa Niedzielnego!

Historie życia naszych obecnych stypendystów oraz szczegółowe informacje o przekazywanej pomocy znajdziecie Państwo na stronie http://spes.org.pl/stypendysci