Petycja w Senacie RP

Marszałek Senatu RP skierował do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, inicjatywę ustawodawczą Stowarzyszenia SPES, mającą na celu wyłączenie z definicji dochodu ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwot umorzeń zaległości czynszowych.

 

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych opracowaliśmy w czerwcu 2011 roku w związku z zgłoszeniami rodzin, które uzyskawszy umorzenie zaległości czynszowych, bezskutecznie ubiegały się o świadczenia rodzinne. Pozostający w trudnej sytuacji materialnej lokator, któremu gmina umorzyła zaległości czynszowe, jest zwykle pozbawiany dostępu do świadczeń rodzinnych, gdyż do dochodu jego rodziny wliczana jest kwota umorzenia (przekroczenie kryterium). Rozwiązaniem jest odpowiednia zmiana definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która z pojęcia dochodu wyłączy umorzone należności czynszowe.

 

Osoby uzyskujące umorzenie zadłużenia czynszowego, znajdują się w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych, niejednokrotnie utrzymując się jedynie z najniższych rent, emerytur, wynagrodzeń lub też świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej. Umorzone należności nie stanowią dla nich realnego dochodu i w żaden sposób nie poprawiają trudnej sytuacji finansowej. Faktyczne dochody jakie uzyskują (w postaci wynagrodzenia za pracę, renty lub emerytury) są nadal takie same, jak przed dniem złożenia wniosku o umorzenie.

 

Od stycznia 2011 roku podejmujemy liczne działania zmierzające do uzyskania zainteresowania zgłaszanym problemem przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej. Obecnie korzystamy z możliwości, które stworzyła ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Szczegółowe informacje publikujemy na stronie Programu Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej.

 • renovabis
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
 • prowincja
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • oblaci
 • IPS
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • szip
 • Google
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC