Twoje Prawa w Nowym Roku

Na stronach poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o przepisach wchodzących w życie z początkiem roku 2016, istotnych dla osób niepełnosprawnych, starszych i znajdujących w trudnej sytuacji życiowej.

Z początkiem 2016 roku zacznie działać ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej. W gronie uprawnionych do jej otrzymania są osoby korzystające z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci, weterani oraz osoby, które w wyniku  wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń. Nowelizacja wprowadza także świadczenie rodzicielskie, przysługujące osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.  Już wcześniej zmianie uległa wysokość zasiłku rodzinnego, niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego oraz kryteria dochodowe brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.

Warto wspomnieć o najważniejszych dla Twoich Praw zmianach przepisów w 2015 roku. Są to w naszej ocenie nowelizacja Kodeksu cywilnego ze zmianami w prawie spadkowym ograniczającymi odpowiedzialność za długi spadkowe, nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych znosząca obowiązek informowania Poczty Polskiej o ukończeniu 75 lat i nabyciu prawa do zwolnienia z abonamentu RTV oraz nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca obowiązkową procedurę wyznaczania i dostosowania dworców autobusowych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Szczegółowy opis zmian znajdziecie Państwo w dziale Aktualizacje Poradnika Twoje Prawa. Zapraszamy do lektury oraz prosimy o przesyłanie komentarzy.

 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • Google
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
 • fio
 • NIW
 • IPS
 • seminarium
 • ralus
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • Fundacja Nasza Szkoła
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC