Dostęp do informacji publicznej

Z dniem 1 stycznia 2011 roku rozpoczęliśmy publikację Biuletynu Informacji Publicznej. W powszechnie przyjętej formie oraz w pełnej zgodności z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniamy obecnie informacje związane z dysponowaniem środkami publicznymi, kierowanymi do nas przez administrację rządową i samorządową.

Obowiązek udostępniania sprawozdań rocznych z prowadzonej działalności, realizujemy już od wielu lat. Nasz pierwszy raport roczny ukazał się już w roku 1996. W roku 2000 Stowarzyszenie SPES sygnowało Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, która formułowała między innymi zasadę jawności.

W maju 2007 roku zostaliśmy wyróżnieni przez portal ngo.pl za umieszczanie w bazie ngo.pl pełnego zestawu informacji i regularnego ich uzupełnianie. Warto zauważyć, iż wyrożnienie portalu ngo.pl uzyskało wówczas jedynie pięć Organizacji Pożytku Publicznego a wśród nich właśnie Stowarzyszenie SPES.

Nasze raporty roczne zawierają również od wielu lat unikalny element w postaci sprawozdania z przepływu środków. Jest to sprawozdanie finansowe czytelne również dla laików, dla których zwykle wymagany ustawą bilans i rachunek wyników, są dokumentami bardzo trudnymi w interpretacji.

Sprawozdania merytoryczne publikujemy na stronach własnych, w bazie organizacji pozarządowych portalu ngo.pl Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz zgodnie z ustawowym wymogiem na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Non Profit
 • Google
 • ralus
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • IPS
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • prowincja
 • NIW
 • seminarium
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • fio
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC