Propozycje podjęcia inicjatyw ustawodawczych

Na ręce przedstawicieli Rządu i Sejmu RP oraz organów państwa posiadających inicjatywę ustawodawczą, złożyliśmy propozycje podjęcia inicjatyw ustawodawczych, które opracowaliśmy w ramach naszego Programu Spraw Precedensowych. W każdej ze zgłaszanych inicjatyw, proponowana przez nas zmiana przepisów prawa, może w znaczący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej wielu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Opublikowane w czerwcu 2011 roku propozycje to: 1) zmiana ustawy o pomocy społecznej wyłączająca z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej małżonka osoby korzystającej z przedmiotowej pomocy, który pozostaje w separacji, 2) zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, umożliwiająca lokatorom, na rzecz których gmina dokonała umorzenia zaległości czynszowych, dalsze korzystanie ze świadczeń rodzinnych, 3) inicjatywa ustawodawcza umożliwiająca przejęcie przez Skarb Państwa odpowiedzialności za zobowiązania upadłych, zlikwidowanych i nieściągalnych spółek Skarbu Państwa, wobec poszkodowanych pracowników, dla których zasądzone zostały renty wyrównawcze. Z sporządzonymi przez nas projektami i ich szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się pobierając publikacje w dziale Propozycje ustawodawcze.

 • ralus
 • NIW
 • oblaci
 • izba lekarska
 • prowincja
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • fio
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • Non Profit
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC