Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Zgoda MSWiA na zbiórkę publiczną

We wrześniu 2012 roku otrzymujemy zgodę MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej w okresie do września 2013 roku.