Propozycja zmiany w ustawie o rencie socjalnej

Na ręce przedstawicieli Rządu i Sejmu RP oraz organów państwa posiadających inicjatywę ustawodawczą, złożyliśmy propozycję wprowadzenia zmiany do ustawy o rencie socjalnej. Prace nad ustawą prowadzi aktualnie Senat RP. Zgodnie z naszą propozycją niemożliwe byłoby prowadzenie egzekucji z renty socjalnej, z wyłączeniem wierzytelności powstałych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych bądź z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Z naszym projektem i jego szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się w dziale Propozycje ustawodawcze.

 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • adwokat ewa
 • ralus
 • prowincja
 • Google
 • Non Profit
 • szip
 • oblaci
 • seminarium
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
 • NIW
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC