Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds Osób Niepełnosprawnych

19 marca złożyliśmy na ręce Ministra Jarosława Dudy, na spotkaniu w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, propozycję zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, która miałaby umożliwić tworzenie przez warsztaty funduszu aktywizacji zawodowej. Dla naszej propozycji pozyskaliśmy poparcie 46 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe i samorządy z terenu całego kraju. Warsztaty terapii zajęciowej są placówkami rehabilitacji zawodowej i społecznej, których uczestnikami są osoby poważnie niepełnosprawne, niezdolne do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Obecne przepisy nakładają obowiązek przeznaczania środków ze sprzedaży wyrobów, wykonanych przez uczestników warsztatów w czasie terapii, wyłącznie na cele tak zwanej "integracji społecznej". W praktyce cel "integracja społeczna" jest interpretowany przez organy sprawujące nadzór jako umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wobec systematycznie wzrastających kosztów utrzymania warsztatów konieczne jest ciągłe poszukiwanie dodatkowych środków na utrzymanie placówek. Dotacje ustawowe dla warsztatów, pozostające od wielu lat na tym samym poziomie, nie zabezpieczają budżetów. Proponowana przez nas zmiana ma być również próbą wsparcia produkcyjno - terapeutycznego modelu funkcjonowania warsztatów, które są często krytykowane za realizowanie wyłącznie funkcji opiekuńczych.

Z projektem i jego szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się w dziale Propozycje ustawodawcze. Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą udzielić poparcia tej incjatywie na stronie: http://poparcie.spes.org.pl/

 • fio
 • adwokat ewa
 • IPS
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • oblaci
 • prowincja
 • ralus
 • seminarium
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • NIW
 • Non Profit
 • szip
 • Do Rzeczy
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC