Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Wielka Noc 2012

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia wielu łask Pana Zmartwychwstałego, aby jedyny Dawca Pokoju i Miłości, uwolnił nasze serca od niepokoju i obdarzył nadzieją. Oby ten szczególny czas wniósł do Państwa domów wiosenną radość i pogodę ducha oraz obdarzył ciepłem i nadzieją na każdy dzień. Alleluja, Jezus Żyje!