Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Propozycja zmiany w ustawie o rencie socjalnej

Na ręce przedstawicieli Rządu i Sejmu RP oraz organów państwa posiadających inicjatywę ustawodawczą, złożyliśmy propozycję wprowadzenia zmiany do ustawy o rencie socjalnej. Prace nad ustawą prowadzi aktualnie Senat RP. Zgodnie z naszą propozycją niemożliwe byłoby prowadzenie egzekucji z renty socjalnej, z wyłączeniem wierzytelności powstałych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych bądź z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Z naszym projektem i jego szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się w dziale Propozycje ustawodawcze.