Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Walne Zebranie Członków 2012

Informujemy, iż na dzień 31 maja 2012 r. (czwartek) godzina 17.00, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach przy ul. Panewnickiej 463, Zarząd Stowarzyszenia SPES zwołuje coroczne Walne Zebranie Członków celem przyjęcia sprawozdania rocznego oraz zatwierdzenia zmian w statucie.