Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Raport roczny 2011

Raport składa się z dwóch wyodrębnionych części: merytorycznej i finansowej. Można go pobrać w dziale Publikacje. Raport jest zapisany w pliku pdf, do jego otwarcia jest potrzebny program Adobe Reader.