Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

SPES uzyskało status organizacji katolickiej

Dekretem z dnia 16 lipca 2012 roku, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Arcybiskup Metropolita Wiktor Skworc, zatwierdził Statut naszego Stowarzyszenia.

Tym samym Stowarzyszenie SPES uzyskało status prywatnego stowarzyszenia wiernych i osobowość prawną kościelną w rozumieniu przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz status organizacji katolickiej w rozumieniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Ksiądz Arcybiskup funkcję duchowego doradcy SPES powierzył ks. Izydorowi Harazinowi. Deo gratias!

dekret