Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Grant Fundacji Dbam o Zdrowie

Program Pomocy Dzieciom został wsparty grantem Fundacji Dbam o Zdrowie w wysokości 15.000 zł. Fundacja Dbam o Zdrowie została utworzona przez Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna). Swój statutowy cel Fundacja realizuje poprzez dofinansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz zmagających się z przewlekłymi schorzeniami. Fundacja dociera z pomocą do potrzebujących zarówno bezpośrednio, jak również dzięki współpracy z innymi organizacjami społecznymi działającymi w sferze pożytku publicznego.Dzięki grantowi Fundacji Dbam o Zdrowie oraz ostatnim zbiórkom w katowickich parafiach, fundusz Programu Pomocy Dzieciom przekroczył kwotę 100.000,00 zł.