Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Nagroda im. Ks. Józefa Tischnera dla SPES

Stowarzyszenie SPES zostało laureatem tegorocznej Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Podczas zorganizowanej 11 kwietnia konferencji prasowej ogłoszono werdykt jury. Nagrody zostaną wręczone 24 kwietnia w pierwszym dniu 13. Dni Tischnerowskich.

Decyzję podjęło jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Jarosław Gowin, Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, Henryk Woźniakowski oraz Łukasz Tischner.

SPES otrzymało nagrodę w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. W uzasadnieniu jury czytamy, iż nagroda przyznana została za „imponująco wszechstronną działalność, która obejmuje pomoc psychologiczną, edukacyjną, finansową i prawną dla ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, a także całodobową opiekę dla najciężej dotkniętych upośledzeniem i samotnością. Stowarzyszenie wyróżnia wielka otwartość na nowe wyzwania”.

Fundatorem Nagrody jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia, a suma wręczanych gratyfikacji wynosi 100 tysięcy złotych. Miesięcznik i Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hestia ustanowiły coroczną Nagrodę Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera, by promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”. Nagroda nosi imię ks. Józefa Tischnera, gdyż to on właśnie „meblował” przez lata polskie głowy i uczył, jak dorastać do wolności, która jest „sposobem istnienia dobra”.Do pobrania: informacja prasowa Strona konkursu: www.tischner.pl